Overeenstemming bereikt over tijdelijke Albert Heijn op PBH


Er komt vier jaar lang een tijdelijke Albert Heijn op het voorterrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren. Dat maakten de gemeente Tynaarlo en Albert Heijn (AH) vandaag bekend. Het hoger beroep is hiermee van de baan. De bouw van de tijdelijke winkel start in het najaar.

In februari oordeelde de rechter dat de gemeente een huurcontract moet aanbieden voor een tijdelijke winkel. Hiermee werd de gemeente verplicht de toezegging van de gemeenteraad uit 2014 na te komen. Omdat het college het op een aantal punten niet eens was met het vonnis, tekende zij hoger beroep aan. Vervolgens werd met de AH overlegd of er onderling overeenstemming bereikt kon worden.

AH spant zich in voor invulling vrijkomende locatie

Wethouder René Kraaijenbrink vertelt dat met name de invulling van de vrijkomende locatie een groot struikelblok vormde. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel mensen het boodschappen doen bij de supermarkt combineren met een bezoek aan een van de andere winkels. “Daar houden we rekening mee bij het opstellen van de plannen voor de herinrichting van het centrum. Maar dat is een totaalplan voor de lange termijn. Hier hebben we te maken met een op zichzelf staande ontwikkeling voor de korte termijn, waarin een prominent pand in het winkellint leeg komt te staan. Daarom hebben we afgesproken dat de AH zich inspant om een huurder te vinden met aantrekkingskracht op het winkelend publiek.“

Tijdelijke winkel staat eventuele bouwplannen niet in de weg

Om de verbinding met de rest van de winkels in het dorp enigszins te handhaven, komen er parkeerplaatsen aan de voorkant van de tijdelijke supermarkt. “We zouden echter in de situatie terecht kunnen komen dat de parkeerplaats de eventuele bouw op het PBH-terrein in de weg komt te zitten”, aldus Kraaijenbrink. Er is afgesproken dat het parkeren in dat geval naar de achterkant van de winkel verplaatst wordt. De AH gaat hiervoor een vergunning aanvragen. “Mocht het nodig zijn, dan is het papierwerk alvast gedaan.”

Zuidlaren werkt Samen gaat gewoon door

Wat er binnen de herontwikkeling van het Zuidlaarder centrum met de supermarkten gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk. Op dit moment werkt onderzoeksbureau Citisens in opdracht van de gemeente toe naar een ontwikkelrichting. Binnenkort wordt een deskundigenpanel georganiseerd. Hierin wordt de informatie die tot nu toe is opgehaald besproken met inhoudelijk experts en de klankbordgroep Zuidlaren. Daarna wordt de ontwikkelrichting uitgewerkt. Deze wordt na de zomer door de gemeenteraad behandeld.