Opvang Oekraïense vluchtelingen in gemeente Tynaarlo verlengd

Het college van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft besloten de opvang van Oekraïense vluchtelingen op vakantieparken Akenveen in Tynaarlo en De Eswal in Vries met een halfjaar te verlengen, tot 1 april 2023. In eerste instantie was de opvang tot 1 oktober 2022 geborgd, maar omdat de oorlog voortduurt, is tot deze verlenging besloten. Op dit moment verblijven in totaal zo’n 160 vluchtelingen op beide vakantieparken.

Het college heeft daarnaast intern de opdracht gegeven de mogelijkheden voor de midden- en langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen te onderzoeken. Met betrekking tot de lange termijn wil het college breder kijken dan alleen de Oekraïense vluchtelingen. Ook andere doelgroepen, zoals spoedzoekers en statushouders, wil het college in de opvang betrekken. Verscheidene locaties en woonvormen zijn hierbij onderwerp van onderzoek.

Burgemeester Thijsen van de gemeente Tynaarlo is tevreden met hoe de opvang tot nu toe in de gemeente is geregeld: “Met als motto ‘rust, reinheid, regelmaat en wifi’ vangen wij op Akenveen en De Eswal onze Oekraïense gasten op. De inzet van vele vrijwilligers, ambtenaren en de eigenaar van de locaties maken dit mogelijk en dat vind ik hartverwarmend.”