Ook een aanbod voor glasvezel gehad? Pak uw kans!


Het kan u moeilijk zijn ontgaan: In een groot deel van Noordoost Drenthe voert het Drents Glasvezel Collectief wervingscampagnes om de aanleg van glasvezel mogelijk te maken. In het collectief werken meer dan 40 dorpen en de bijbehorende buitengebieden in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen samen aan de komst van glasvezel.

De gemeente krijgt regelmatig vragen over de aanleg van glasvezel. In dit artikel geven we antwoord op de vragen die ons het meest gesteld worden.

Veel gestelde vragen

  1. Hoe is het plan van het Drents Glasvezel Collectief tot stand gekomen?
  2. Wat is het verschil tussen een glasvezelverbinding en bestaande netwerken?
  3. De verbinding die ik nu heb is prima. Waarom dan overstappen naar glasvezel?
  4. Wat als ik nu geen abonnement afsluit bij een glasvezelaanbieder?
  5. Maar waarom laat de gemeente het dan niet aanleggen?

1. Hoe is het plan van het Drents Glasvezel Collectief tot stand gekomen?

Glasvezelnetwerken worden aangelegd door commerciële partijen. Die maken een berekening en wegen de kosten af tegen de opbrengsten. In gebieden waar meer mensen dichter op elkaar wonen is het voor hun interessant om het netwerk aan te leggen. Ze kunnen dan veel abonnees krijgen terwijl het aan te leggen netwerk niet zo groot is. Dat is waarom er in Eelde-Paterswolde, Eelderwolde, Vries, Tynaarlo en Zuidlaren al glasvezel is aangelegd.

In de kleinere dorpen en in het buitengebied wonen minder mensen en moeten er veel meer kilometers kabel worden aangelegd. Daardoor is de aanleg van glasvezel voor commerciële partijen daar minder interessant. In deze gebieden maken groepen inwoners plannen om met z’n allen de aanleg van glasvezel alsnog mogelijk te maken. In Noordoost Drenthe hebben een groot aantal van deze lokale inwonersinitiatieven zich verzameld in het Drents Glasvezel Collectief. In de gemeente Tynaarlo zijn dat: Snel Internet Yde de Punt, Glas van Aa tot Hunze, Midlaren, Tynaarlo-Oost, De Groeve en Zeegse.

Het Drents Glasvezel Collectief is gestart met de werving van abonnees, om de aanleg mogelijk te maken. Alleen als voldoende inwoners zich aanmelden en een abonnement nemen, wordt het financieel haalbaar om het glasvezelnetwerk aan te leggen. Daarom is het heel belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen. Wanneer 45 procent van de inwoners vóór 17 december een abonnement afsluit, wordt het netwerk daadwerkelijk aangelegd.

Het werkgebied van het Drents Glasvezel Collectief bestrijkt niet het gehele buitengebied van Tynaarlo. Voor de aanleg van glasvezel in Bunne, Winde, Eelde, Donderen, Zeijen en omgeving kunt u terecht bij Coöperatie Glasvezel Noord. Ook deze organisatie is druk bezig om abonnees te werven om in dat deel van de gemeente aanleg van een glasvezelnetwerk mogelijk te maken. Kijk voor meer informatie op de website van ww.glasvezelnoord.nl.

2. Wat is het verschil tussen een glasvezelverbinding en bestaande netwerken?

In de buitengebieden van de gemeente ligt op veel plekken alleen nog een ‘koperverbinding’, oftewel een telefoonkabel. In sommige kleinere dorpen ligt een coax-kabel. Welke van de twee u ook gebruikt: deze verbinding deelt u met de buren, wat wil zeggen dat het netwerk langzamer wordt, naarmate meer mensen gebruik maken van hun verbinding.

Met glasvezel heeft u een eigen stabiele verbinding met een zeer grote capaciteit en hoge snelheid, die u niet hoeft te delen met anderen.

Let op: er zijn partijen die zeggen dat er al glasvezel ligt op deze plekken in de gemeente. Deze glasvezelverbinding ligt dan echter tot aan de wijkcentrale. Vanaf dat punt komt het internet gewoon weer via een coax-kabel of koperdraad naar de huizen toe, en is er voor de inwoners afzonderlijk dus geen voordeel van een snelle glasvezelverbinding.

3. De verbinding die ik nu heb is prima. Waarom dan overstappen naar glasvezel?

Glasvezel is de verbinding voor de toekomst. Snel en stabiel internet gaat in belangrijke mate de leefbaarheid op het platteland bepalen, want steeds meer diensten worden online aangeboden. Boeren die hun administratie moeten doen, zorg op afstand, televisie kijken en streamen, onderwijs volgen, boodschappen doen en werken vanuit huis: door middel van glasvezel heeft iedereen, wonend midden in het dorp of op het platteland, de mogelijkheid om dit te doen.

Veel inwoners en ondernemers die internet hebben via telefoonkabel ondervinden nu al problemen vanwege de trage verbinding. Op plaatsen waar coax-kabel ligt worden dergelijke problemen vaak nog niet ervaren. Deskundigen verwachten echter dat naarmate de diensten via internet geavanceerder worden, vergelijkbare problemen ook bij coax-kabel ontstaan.

4. Wat als ik nu geen abonnement neem?

Wanneer 45% procent van de inwoners vóór 17 december een abonnement afsluit, wordt het netwerk daadwerkelijk aangelegd. Wordt dat percentage niet gehaald, dan wordt het glasvezelnetwerk niet aangelegd. Er is namelijk een minimaal aantal abonnees nodig om de investeringen voor de aanleg en het beheer van het netwerk te kunnen financieren. Als een te beperkt percentage deelnemers meedoet, wordt de aanleg van glasvezel onbetaalbaar.

5. Wat doet de gemeente dan? Kan die het netwerk niet aanleggen?

Het aanleggen, distribueren, beheren en onderhouden van glasvezelnetwerken is aan de markt. De gemeente is immers geen kabelmaatschappij. Burgemeester en wethouders willen echter wél graag dat iedereen over een snelle internetverbinding kan beschikken. Ze hechten grote waarde aan de plannen van het Drents Glasvezel Collectief en de Coöperatie Glasvezel Noord.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad zich bereid verklaard om een lening te verstrekken voor de financiering van de aanleg van glasvezel in het gebied waar nu al coax-kabel ligt. Inmiddels zijn het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie Glasvezel Noord in gesprek met de gemeente en de provincie over de mogelijkheid om ook een subsidie te verstrekken. Hierover zijn nog geen besluiten genomen.

Meer informatie of direct een abonnement afsluiten

Wilt u voor 17 december een glasvezelabonnement afsluiten? Kijk dan op de website van het Drents Glasvezelcollectief.