Ook in 2020 Taalhuis in bibliotheek Zuidlaren

B&W van Tynaarlo verstrekt ook in 2020 weer een subsidie aan het taalhuis in de bibliotheek van Zuidlaren. Het taalhuis koppelt mensen die moeilijk kunnen lezen of schrijven aan vrijwilligers die hen willen helpen hun lees- en schrijfvaardigheid te verhogen.

De meeste leerlingen van het taalhuis zijn nieuwkomers, die Nederlands als tweede taal hebben. Er zijn nog weinig autochtone deelnemers, ondanks dat 6 tot 7 procent van de Nederlandse bevolking laaggeletterd is. Wethouder onderwijs Pepijn Vemer vindt het belangrijk dat ook zij gebruik maken van het taalhuis en doet daarom een oproep: “Heeft u moeite met het voorlezen aan uw kleinkinderen, het lezen van de post of bijvoorbeeld het invullen van online formulieren? Of kent u iemand in uw omgeving die hier moeite mee heeft? Maak dan gebruik van deze laagdrempelige mogelijkheid om hier mee aan de slag te gaan.”

Het taalhuis bestaat inmiddels twee en een half jaar. Op dit moment worden zo’n twintig deelnemers begeleid door negentien vrijwilligers. Het geschatte aantal bezoekers in 2019 was vijftig per week. Dit zijn naast deelnemers ook mensen die eenmalig langskomen met een vraag. Er zijn ook twee steunpunten, in de bibliotheken in Eelde-Paterswolde en Vries. Hier kunnen inwoners terecht nadat in het taalhuis in Zuidlaren is vastgesteld waar behoefte aan is. Het taalhuis kost de gemeente € 27.950 per jaar.

De coördinatie van het taalhuis is in handen van het ROC Alfacollege. Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op met Roelie Schipper, coördinator Alfa College. Dat kan telefonisch via 06-20 134 969 of per mail via r.schipper@alfa-college.nl.