Nieuwe speeltoestellen voor speelveld Havezathelaan


In Zuidlaren tussen de Havezathelaan, Ter Heijl en Rheebrugge staat een verouderde en niet meer complete speeltuin. Door een aantal buurtbewoners is het initiatief genomen om samen met de gemeente Tynaarlo de speeltoestellen te vervangen.

Eerst is het geitenkampje naast de speeltuin opgeknapt. De omheining is gedeeltelijk vernieuwd en er is een nieuw dierenverblijf gebouwd. Daarna is door de buurt samenwerking met de gemeente Tynaarlo gezocht en is voor omwonenden een enquête over de speeltuin uitgezet. Alle bewoners en kinderen tot 12 jaar uit de omgeving van de Havezathelaan mochten hun voorkeur voor nieuwe speeltoestellen aangeven. Veel omwonenden en kinderen hebben gereageerd op deze enquête. Hieruit blijkt dat omwonenden zeer betrokken zijn bij de speeltuin en het geitenkampje.

De stemmen zijn geteld!

145 omwonenden hebben de stemkaart ingevuld en teruggestuurd. De uitslag voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen is als volgt.

Speelcombinatie HG4 (121 stemmen)

Nestschommel (104 stemmen)

Wipveer hond (68 stemmen)

Het aantal stemmen op de overige speeltoestellen varieerde van 8 tot 63 stemmen. De gemeente gaat de speeltoestellen met de meeste stemmen bestellen en plaatsen. De buurt en gemeente hopen dat kinderen met veel plezier spelen op het nieuwe speelveld.

Iedereen bedankt voor het uitbrengen van zijn/haar stem.