Nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties vooral korter en bondiger


Wethouder wonen Pepijn Vemer zette maandag zijn handtekening onder de prestatieafspraken met de woningcorporaties voor 2019.

Deze afspraken worden jaarlijks gemaakt en zijn het resultaat van een reeks gesprekken tussen de woningcorporaties Woonborg en Stichting Eelder Woningbouw, huurdersorganisaties AH Woon en HBV, en de gemeente. Er wordt in 2019 voortgeborduurd op de afspraken van het lopende jaar. Het accent ligt op de thema’s
betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van woningen. Lees de afspraken in dit PDF-document.

Vemer vertelt dat er steeds beter wordt samengewerkt tussen de corporaties, huurdersvertegenwoordiging en gemeente: “We maken nu een aantal jaren prestatieafspraken met elkaar, boeken zichtbaar vooruitgang en voelen dat het onderlinge vertrouwen hierdoor steeds verder toeneemt. Hierdoor kunnen we meer op de hoofdlijnen gaan zitten. Dit komt ook de leesbaarheid van de afspraken ten goede.”