Natuurgebied Tusschenwater onder water


Het natuurgebied Tusschenwater bij De Groeve wordt sinds deze week onder water gezet. Woensdag 23 januari werd de klepstuw die het natuurgebied met de Hunze verbindt, open gezet. Hierdoor kan het Hunze water langzaam het gebied instromen. Het duurt een paar weken voordat het gebied van 225 hectare het gewenste waterniveau bereikt zal hebben.

De gemeente Tynaarlo heeft de afgelopen jaren samengewerkt met Waterschap Hunze en Aa’s, provincie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap en Waterbedrijf Groningen om het gebied Tusschenwater in te richten als natuurontwikkelings- en waterbergingsgebied.

Bergingsgebied
Tusschenwater is niet alleen geschikt voor de berging van 1,3 miljoen m³ water, maar er wordt ook drinkwater gewonnen én er is ruimte voor de ontwikkeling van natuur. Daarnaast is het de bedoeling om water in het voorjaar vast te houden voor drogere perioden en mogelijkheden te creëren voor natuurvriendelijke recreatie. Het Hunzewater wordt op natuurlijke wijze gefilterd, waardoor schoner water naar het Zuidlaardermeer toestroomt.

Het openzetten van de klepstuw is een van de laatste maatregelen die verricht worden in dit project. Binnenkort zal het project officieel worden afgerond.

Met het openzetten van de klepstuw stroomt het natuurgebied Tusschenwater vol water