Naar de milieustraat? Milieupas mee!

Het komt regelmatig voor dat inwoners die naar de milieustraat komen om hun afval te brengen, de milieupas niet bij zich hebben. Dat is vervelend, want wie geen pas bij zich heeft krijgt geen toegang tot de milieustraat. Dit geldt ook als je afval brengt waarvoor niet betaald hoeft te worden, zoals tuinafval en elektrische apparaten.

Waarom altijd milieupas mee?

In het verleden kon bij de milieustraat het ‘gratis’ afval worden gebracht zonder milieupas. Omdat het vaak voorkwam dat inwoners en bedrijven uit andere gemeenten hun afval naar de milieustraat in Tynaarlo brachten, is dat veranderd en moeten bezoekers altijd een milieupas bij zich hebben. Er werd met name veel tuinafval gebracht, waar sinds 2019 geen kosten meer aan zijn verbonden. De gemeente maakt wel kosten voor het verwerken van dit materiaal.

Meer informatie

Kijk voor de openingstijden van de milieustraat en een overzicht wat u wel en niet kunt brengen op www.tynaarlo.nl onder het kopje ‘afval en milieu’. 

Let op: Aarde, grond, zand, stobben en graszoden kunt u niet naar de milieustraat brengen. Dit kunt u inleveren bij een particulier vuilverwerkingsbedrijf.