Na de zomer verder met centrumontwikkeling en woningbouw Zuidlaren

Na de zomervakantie gaat de concrete uitwerking van de plannen voor de centrumontwikkeling in Zuidlaren en de woningbouw op het achterste deel van het Prins Bernhardhoeve terrein van start.

Op 3 december 2019 stelde de gemeenteraad de ontwikkelrichting voor het centrum van Zuidlaren vast. Met dat besluit zat de inventarisatiefase er op. En daarmee ook de opdracht van het bureau Citisens. Zij verzorgden een intensief traject waarin iedereen die dat wilde zijn mening, ideeën en zorgen kon delen. De fase waarin de plannen concreet worden uitgewerkt gaat nu van start. De aanbestedingen voor de bureaus die dat gaan doen zijn kortgeleden afgerond.

Woningbouw achterzijde PBH

De gemeenteraad heeft het achterste deel van het PBH-terrein aangewezen als woningbouwlocatie. Om te voorkomen dat de woningbouwontwikkeling moet wachten op de centrumontwikkeling of andersom, zijn beide ontwikkelingen zelfstandige projecten geworden. Voor de uitwerking van de woningbouwlocatie is Strootman landschapsarchitecten geselecteerd.

Centrumgebied

Een team van LAOS, Specht en PAU werkt aan de plannen voor het centrum. Ze werken onder andere de stimuleringsmaatregelen uit voor verbetering van het centrumgebied, het stedenbouwkundig plan voor de grote Brink en de voorzijde van het PBH-terrein. Daarnaast maken ze een samenhangend plan voor de Brinken in het centrum.

Planning

Het doel is dat de plannen in het najaar van 2021 klaar zijn voor de formele procedures. Op dit moment werken de bureaus hun planning uit. Zowel voor de centrumontwikkeling als de woningbouw geldt dat er na de zomer wordt gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen. De ontwikkelrichting die is vastgesteld door de gemeenteraad vormt daarbij het uitgangspunt. In het najaar begint voor beide projecten het proces waarin belangstellenden en belanghebbenden kunnen meedenken over de concrete plannen.  

Niets missen?

Na de zomervakantie wordt er meer bekend over het proces, de bijeenkomsten en hoe die plaats gaan vinden gezien de coronamaatregelen. Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan op www.tynaarlo.nl/zuidlaren-werkt-samen Daar kunt u zich ook (opnieuw) inschrijven voor de nieuwsbrief van Zuidlaren werkt Samen. Ook als u zich al aangemeld had voor de nieuwbrief is opnieuw aanmelden nodig. Binnenkort verstuurt Citisens de laatste nieuwsbrief.