Meedenken over nieuwe, duurzame verwarming van ons huis

Wie mee wil praten over de nieuwe verwarming van onze huizen, krijgt binnenkort in de gemeente Tynaarlo twee grote kansen. De eerste is een digitale avond voor inwoners en ondernemers op donderdag 25 maart. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Naast uitleg over de Transitievisie Warmte, die in ontwikkeling is, kunnen deelnemers dan reageren op de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan en de analyses die al zijn gemaakt. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden via duurzaam@tynaarlo.nl. Na aanmelding wordt een link toegestuurd voor deelname aan de bijeenkomst.

De warmtevisie
In de warmtevisie komen diverse vragen aan de orde: Hoe gaan de dorpen en wijken van de gemeente Tynaarlo energiezuinig worden en waar mogelijk van het aardgas af? Wanneer? In welke volgorde? En wat zijn mogelijke vervangers voor aardgas? Hoe kunnen we inwoners helpen bij deze zogeheten ‘energietransitie’?

Klankbordgroep
Daarnaast komt er een klankbordgroep voor mensen die nog twee keer willen meepraten over de warmtevisie.
Het is de bedoeling dat de klankbordgroep in meerdere opzichten divers wordt: man/vrouw, huurders/eigenaren, en een verdeling over de dorpen van de gemeente. Belangstelling? Stuur dan dan vóór woensdag 24 maart een e-mail duurzaam@tynaarlo.nl. Laat in een korte reactie weten wie u bent, wat uw achtergrond is en waarom u het belangrijk vindt om mee te denken