Maximum toegestane emissiewaarde nieuwe melkveestallen verlaagd


Voor ammoniak is de maximale emissiewaarde voor nieuwe stallen voor melkkoeien per 1 januari 2018 verlaagd naar 8,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar.

Dit kan gevolgen hebben voor bedrijven die afgelopen jaren een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor de nieuwbouw of uitbreiding van een stal, maar deze nog niet hebben gerealiseerd.

Een stal met een huisvestingssysteem met een hogere emissiewaarde dan 8,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar mag niet worden gebouwd.

Het is verstandig dan alsnog een huisvestingssysteem aan te vragen dat wel aan de maximale emissiewaarde voldoet. Wie dat niet doet, moet het huisvestingssysteem later aanpassen met hogere kosten als gevolg.

De verschillende huisvestingssytemen zijn te vinden in de Regeling ammoniak en veehouderij of op www.infomil.nl.

Voor vragen kan men contact opnemen met de gemeente of met de RUD Drenthe via het telefoonnummer 0800-9102 of per mail info@ruddrenthe.nl