Landmeters brengen gemeente in kaart

De komende weken zijn er landmeters aan het werk in de woonwijken van Ter Borch in Eelderwolde, Groote Veen in Eelde, Oude Tol in Zuidlaren en op andere plaatsen in de gemeente Tynaarlo. Met behulp van gps meetapparatuur brengen zij de omgeving in kaart zoals bomen, woningen, sloten en wegen.

Met deze informatie wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie van Nederland (BGT) bijgewerkt.

De (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart wordt gebruikt bij de uitoefening van allerlei overheidstaken zoals bijvoorbeeld het maken van bestemmingsplannen, onderhoud van openbare ruimte of de handhaving van openbare orde en veiligheid. De BGT is voor iedereen in te zien via www.pdok.nl.

De metingen worden verricht door de gemeente Assen. Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Tynaarlo via 0592-266662.