Landmeters aan de slag

De komende weken zijn in de nieuwe woonwijken van de gemeente landmeters aan het werk.

Er wordt gemeten in Ter Borch in Eelderwolde, Groote Veen in Eelde, Oude Tol in Zuidlaren daarnaast wordt ook nog op kleine schaal op andere plaatsen in de gemeente gemeten.
Met behulp van gps meetapparatuur brengen de landmesters de omgeving in kaart zoals woningen, wegen, bomen en sloten.

Met deze informatie wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie van Nederland (BGT) bijgewerkt.
De (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart wordt gebruikt bij de uitoefening van allerlei overheidstaken zoals bijvoorbeeld het maken van bestemmingsplannen, onderhoud van openbare ruimte of de handhaving van openbare orde en veiligheid. De BGT is voor iedereen in te zien via www.pdok.nl.

De metingen worden verricht door de gemeente Groningen. Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Tynaarlo via 0592-266662