Kwijtscheldingsregels afvalstoffenheffing veranderd

Inwoners van de gemeente Tynaarlo krijgen de aanslag en WOZ-beschikking eind februari in de bus.

Kwijtschelding

Aan inwoners van de gemeente Tynaarlo kan er kwijtschelding verleend worden voor: onroerende zaakbelasting, rioolrechten en afvalstoffenheffing.

Veranderde regels

LET OP: de regels voor kwijtschelding rondom afvalstoffenheffing zijn dit jaar veranderd. In onderstaande tabel kunt u zien hoe het maximale bedrag voor kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing is veranderd ten opzichte van vorig jaar.

  Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens
2019

- Vast tarief

- Volledige kosten legen restafvalcontainer

- Maximaal 610 kilo restafval

- Vast tarief

- Volledige kosten legen restafvalcontainer

- Maximaal 305 kilo restafval

2020

- Vast tarief

- Maximaal 12 keer de kosten voor het legen van de restafvalcontainer

- Maximaal 200 kilo restafval

- Vast tarief

- Maximaal 12 keer de kosten voor het legen van de restafvalcontainer

- Maximaal 100 kilo restafval

Komt u in aanmerking?

Het Noordelijk Belastingkantoor toetst of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via deze link. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Noordelijk Belastingkantoor via telefoonnummer (088) 78 79 000.

Kijk voor meer informatie over uw belastingaanslag op www.tynaarlo.nl/belastingen