Koegelbargen Donderen afgesloten


Staatsbosbeheer sluit de oude kogelvangers langs de Roderweg bij Donderen voor publiek. De RUD Drenthe constateerde onlangs ernstige verontreiniging van de grond. De vervuiling is veroorzaakt door militaire activiteiten die hier in de eerste helft van de vorige eeuw plaatsvonden. De toegang tot het terrein wordt afgesloten en er wordt met borden gewaarschuwd.

Verontreiniging door oude munitie

De kogelvangers, ook Koegelbargen genoemd, zijn een restant van het voormalige militair oefenterrein op het Bunnerveen. De dubbele schietbaan werd aangelegd in 1906 en werd gebruikt door militairen om het schieten te oefenen. De kogelvangers bestaan uit zandhopen die voorkwamen dat afgevuurde kogels te ver zouden doorschieten. Deze afgeschoten munitie bevatte zware metalen, met name lood en arseen, die in de bodem zijn getrokken.

Afsluiten voor volksgezondheid

Hoewel er geen routes liggen over de kogelvangers, zijn ze in de loop der jaren toch in gebruik geraakt als wandel- en mountainbikepad. Bovendien worden zandbulten en de ingegraven betonnen bakken regelmatig gebruikt door spelende kinderen. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid heeft Staatsbosbeheer daarom besloten het gebied af te sluiten en te waarschuwen met borden. Het bestaande wandelpad dat buiten de kogelvangers loopt, blijft gewoon open. Staatsbosbeheer onderzoekt nog de mogelijkheid voor het afvoeren van de verontreinigde grond.

Over oefenterrein

Het militair oefenterrein bij Donderen was onderdeel van het grotere Donderboerkamp. De schietbanen werden in eerste instantie aangelegd voor schietoefeningen van militairen uit de districten Groningen, Winschoten en Assen. Tot 2013 was Donderboerkamp eigendom van Defensie, daarna is het beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer.