Kennisgeving terinzagelegging: gevestigd voorkeursrecht op de percelen Vries T 1113 en Vries T 1115


Op 2 april 2019 heeft het college besloten een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op twee onbebouwde percelen aan de Asserstraat in Vries.

Het gaat om de percelen Vries T 1113 en Vries T 1115. De eigenaar is hiervan persoonlijk in kennis gesteld. De percelen liggen in het plangebied Vries Zuid, waar in de toekomst een nieuwe uitbreidingswijk voor woningbouw is gedacht.

Het college zal de gemeenteraad binnen drie maanden voorstellen om het recht te bestendigen. Het voorkeursrecht betekent voor de eigenaar dat hij zijn percelen bij gewenste verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden.

Inzien van de stukken en bezwaar

Het besluit met bijlagen (waaronder een kaart van de betreffende percelen) ligt vanaf vrijdag 5 april 2019 tijdens de openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Buiten de openingstijden is inzage van de stukken na telefonische afspraak mogelijk. Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken tegen de aanwijzing.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicatie in de Staatscourant van 4 april 2019 (nr. 20056) via www.officielebekendmakingen.nl, of neem contact op met de gemeente via info@tynaarlo.nl of telefoonnummer 0592-266 662.