Inspiratiebezoek bij meest toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking


Woensdag 7 november ging wethouder Oetra Gopal samen met het VN-panel op werkbezoek bij de gemeente Hardenberg, die dit jaar is uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland voor mensen met een beperking.

Een onderwerp dat leeft bij het college van B&W van Tynaarlo. Zij willen dat alle inwoners, dus ook mensen met een beperking,  op alle gebieden volwaardig kunnen meedoen. Dit is het uitgangspunt van de visienotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ die B&W dinsdag 6 november hebben aangenomen.

Luisteren naar ervaringsdeskundigen

B&W hebben bij het opstellen van de inclusienotitie nauw samengewerkt met het VN-Panel en Visio de Brink. Gopal: “Als ervaringsdeskundigen weten zij hoe het is om met een verstandelijke of lichamelijke beperking in onze gemeente te leven. Het is van onschatbare waarde dat zij meedenken over hoe de toegankelijkheid in Tynaarlo verbeterd kan worden. Zo praten we niet over, maar juist mét de mensen waar we het voor doen.”

Inspiratie

Bij de gemeente Hardenberg blijkt iedere afdeling in het gemeentehuis een beleidsmedewerker te hebben die ambassadeur is van het inclusieve gedachtengoed. Dit spreekt wethouder Gopal aan: “Wij willen dat alle inwoners op alle gebieden volwaardig mee kunnen doen. Daar zullen we ons bij de ontwikkeling van nieuw beleid bewust van moeten zijn. Dat vergt in veel gevallen een andere manier van denken. Zo’n ambassadeur kan daar een mooie rol in spelen.”

Raymond van Aarden van het VN Panel Tynaarlo vindt dat de Raadswerkgroep van de gemeente Hardenberg vooruitstrevend en vernieuwend aan het werk is: “In de werkgroep zijn inwoners met een beperking vertegenwoordigd die stevig met de werkorganisatie en de politiek verbonden zijn. Zij zijn gemotiveerd om het VN verdrag voor mensen met een Handicap handen en voeten te geven in de plaatselijke samenleving.”
Ook de gemeente Aa en Hunze, Assen, Staphorst en Steenwijkerland waren aanwezig bij het werkbezoek in Hardenberg. De deelnemers hebben elkaar goed bevraagd om de kracht van ieders aanpak te doorgronden.

Wethouder Oetra Gopal en het VN Panel op werkbezoek in Hardenberg

Stapje voor stapje

Wethouder Gopal vindt het belangrijk om realistisch te blijven: “Uiteraard kunnen niet alle belemmeringen tegelijk worden weggenomen. Daarom wordt er jaarlijks een ‘inclusie-agenda’ opgesteld met daarin de actiepunten voor het komende jaar. Die agenda heet ‘Stapje voor stapje’.”
Een eerste actiepunt dat is uitgewerkt is het toegankelijker maken van gebouwen voor mensen met een beperking. Hiervoor is de notitie ‘Uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’ opgesteld. Ook deze notitie heeft het college afgelopen dinsdag aangenomen. Wie een gebouw met een publieksfunctie toegankelijker wil maken, kan wat burgemeester en wethouders van Tynaarlo betreft in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. Ook gaat de gemeente haar eigen gebouwen aanpakken.

De visinotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ en de notitie ‘Uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’ worden in de gemeenteraadsvergadering van 27 november behandeld.