Informatieavond gemeenteraad over participatieproces Zuidlaren


Op woensdag 11 september wordt de gemeenteraad in het Brinkhotel in Zuidlaren bijgepraat over de centrumontwikkeling. Tijdens deze informatieavond wordt het doorlopen proces en de grote hoeveelheid opgehaalde informatie samengevat door onderzoeksbureau Citisens. De bijeenkomst start om 18.00 uur en is openbaar toegankelijk.

Opmaat naar informatieavond over ontwikkelrichting

Op basis van de opgehaalde informatie neemt het college van B&W binnenkort een besluit over de ontwikkelrichting. De ontwikkelrichting wordt op 1 oktober aan de gemeenteraad gepresenteerd tijdens een informatieavond in het gemeentehuis in Vries, aanvang 20.00 uur.

Alle documenten over het project ook online

Alle documenten die horen bij dit project zijn terug te lezen op www.centrumzuidlaren.nl.