Informateur: voldoende basis voor een geslaagde formatie


De informerende gesprekken zijn geweest. Informateur burgemeester Thijsen doet hiervan persoonlijk verslag: "Er is voldoende basis voor een geslaagde formatie."

De informerende gesprekken zijn geweest. Informateur burgemeester Thijsen doet hiervan persoonlijk verslag: "Er is voldoende basis voor een geslaagde formatie."

"Met genoegen heb ik het verzoek van Leefbaar Tynaarlo ingewilligd om de fracties uit te nodigen en een aantal vragen te stellen. Doel hiervan is de fracties voor te bereiden op het vervolg van het formatieproces.

Ik heb de spreekwoordelijke peilstok er ingestoken om te weten wat er bij de fracties leeft na de verkiezingen. Zonder hierover te oordelen. Zonder sturing. De gespreksverslagen in de bijlage van dit bericht zijn hiervan het resultaat.

Voldoende basis voor een geslaagde formatie Alle partijen vinden dat Leefbaar Tynaarlo het formatieproces snel moet voortzetten. Iedereen is bereid om samen te werken. Niemand wordt uitgesloten. Er is dus voldoende basis voor een geslaagde formatie.

Het is in ieders belang dat de formatie verder respectvol verloopt en er een stabiel college van burgemeester en wethouders gevormd wordt.

Mijn taak als informateur zit er nu op en ik wens de formateur veel succes."