Hulp bij lezen en schrijven gaat door


B&W van Tynaarlo hebben besloten om minstens een jaar door te gaan met het taalhuis in de bibliotheek van Zuidlaren.

Het taalhuis koppelt mensen die moeilijk kunnen lezen of schrijven aan vrijwilligers die hen willen helpen hun lees- en schrijfvaardigheid te verhogen.

De meeste leerlingen van het taalhuis zijn nieuwkomers, die Nederlands als tweede taal hebben. Er zijn nog weinig autochtone deelnemers, ondanks dat 6 tot 7 procent van de Nederlandse bevolking laaggeletterd is. Wethouder onderwijs Pepijn Vemer vindt het belangrijk dat ook zij gebruik maken van het taalhuis. “Dat komt allereerst hun zelfredzaamheid ten goede, omdat deze mensen hun zaken dan zelf schriftelijk kunnen regelen. Bovendien gaat er een wereld voor ze open. Van het lezen van de krant tot het volgen van een opleiding. Dat zorgt weer voor betere kansen op de arbeidsmarkt.” Daarom wil de gemeente komend jaar meer mensen naar het taalhuis verwijzen via de eigen sociale teams en de sociale dienst (Werkplein Drentsch Aa). Inmiddels zijn deze medewerkers getraind om laaggeletterdheid te herkennen in de gesprekken die ze met inwoners voeren.

Het taalhuis bestaat inmiddels één jaar. Het geschatte aantal bezoekers in 2017 was 175. Gemiddeld wekelijks aantal bezoekers op dit moment is 45. In april hielpen 14 vrijwilligers in totaal 24 leerlingen. Volgens het college van burgemeester en wethouders begint het taalhuis na het eerste jaar goed te lopen en in een behoefte te voorzien. Inmiddels zijn ook steunpunten geopend in Eelde-Paterswolde en Vries. De coördinatie van het taalhuis is in handen van het ROC Alfacollege. Het kost € 18.538 per jaar.