Hoe staat het nu met de centrumontwikkeling in Zuidlaren?

Van verschillende kanten ontvangen wij vragen over de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Hoe staat het er nu voor? Gebeurt er wel wat? U heeft inderdaad ook al een tijd niks van ons vernomen. Dat komt omdat we op dit moment plannen aan het uitwerken zijn en ook weinig ‘nieuws’ te melden hebben. Desalniettemin: tijd voor een korte update.

Korte terugblik

Tot eind 2021 is er in Zuidlaren informatie verzameld, zijn er diverse bijeenkomsten geweest en hebben veel partijen, zoals inwoners, de VOZ en de klankbordgroep, hun inbreng gehad. Die fase is nu afgesloten.

Voor de aanpak van het centrum en bebouwing van de voorzijde van het PBH-terrein zijn concrete plannen nu volop in voorbereiding. Deze worden gemaakt door stedenbouwkundig bureau LAOS, in samenspraak met de gemeente Tynaarlo. Zij werken een plan uit op basis van de reeds opgehaalde informatie, waarbij de kaders die door de gemeenteraad gesteld zijn, worden gerespecteerd. De bedoeling is dat er eind dit jaar conceptplannen gereed zijn die vervolgens medio volgend jaar tot besluitvorming in de gemeenteraad kunnen leiden.

Opdracht stedenbouwkundig bureau

De plannen die LAOS op dit moment uitwerkt, bestaan uit twee onderdelen:

  1. De verkenning voor versterking van het supermarktaanbod, met maximaal twee supermarkten op de voorzijde van het PBH-terrein. Hierbij hoort de herontwikkeling van het PBH-terrein. Een goede verbinding met het centrum staat centraal.
  2. De herinrichting van de openbare ruimte, met name het kernwinkelgebied en de brinken. Doelstelling is om een kwaliteitsimpuls te geven die de identiteit versterkt en het beleven, verblijven en ontmoeten stimuleert.

Globale planning op hoofdlijnen

Op dit moment zijn nog veel zaken onduidelijk en afhankelijk van diverse ontwikkelingen en invloeden. Dat betekent dat deze planning een stip op de horizon is en bedoeld als richtlijn voor de verschillende stappen in het proces.

Tot het einde van het jaar wordt gewerkt aan de concepten voor de plannen. In het eerste kwartaal van 2023 worden de conceptplannen in een inloopbijeenkomst  gepresenteerd aan de ondernemers, de klankbordgroep, inwoners en andere belangstellenden. De reacties zullen worden gebruikt om de plannen verder te vervolmaken waarna aan het einde van het tweede kwartaal 2023 besluitvorming in de gemeenteraad kan plaatsvinden.

Na besluitvorming in de gemeenteraad gaan er twee trajecten lopen:

  1. Het verder gereed maken van de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Op zijn vroegst is dit eind 2023 zover, waarna aansluitend de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
  2. Traject omgevingsvergunning voor de voorzijde PBH-terrein. Dit zal naar verwachting ongeveer 2 jaar in beslag nemen, afhankelijk van zienswijzen en bezwaren. Parallel hier aan loopt het traject voor de verkoop van de grond.

Laarhove

Er wordt ook nog steeds gewerkt aan een nieuwe woonwijk aan de achterkant van het PBH-terrein: Laarhove. Eind 2021 is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen door de gemeenteraad vastgesteld. In het voorjaar van 2022 is bij geïnteresseerden input opgehaald tijdens inloopsessies in het Brinkhotel in Zuidlaren. Het bureau Strootman Landschapsarchitecten heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een eerste opzet van het verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan. We verwachten deze winter het conceptplan te kunnen tonen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de centrumontwikkeling Zuidlaren en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Kijk dan op deze pagina.