Herinrichting centrum Eelde bijna afgerond


De afgelopen jaren heeft de gemeente Tynaarlo samen met inwoners het centrum van Eelde heringericht.

Een deel ervan is nu shared space.*  Vanaf de eerste schetsen op papier in 2011, tot aan de laatste definitieve bestekstekening in 2017, is elke stap in het proces besproken met aanwonenden, inwoners en overige belangstellenden uit Eelde-Paterswolde. Na elke avond is de tekening weer aangepast op wensen en vragen vanuit de omgeving.

Het vervolg

Hieronder leest u wat er de afgelopen periode gebeurd is. De komende weken worden nog banken, prullenbakken en verlichting geplaatst. Ook komen er paaltjes om te voorkomen dat er op de stoep geparkeerd wordt. De bedoeling is dat dit half juni is afgerond.

De gemeente is blij met het samen met inwoners behaalde resultaat en is nog met de ondernemersvereniging in gesprek over een ‘feestelijke opening’ van het nieuwe centrum.  Wethouder Henk Lammers: “Het is goed toeven in Eelde. Met hulp van de inwoners is en blijft het dorp een fijne plek om te wonen, boodschappen te doen en te recreëren. Eelde is klaar voor de toekomst!”

Herinrichting Eelde, wat is er al gebeurd?

- Vervangen gemengde riolering voor een gescheiden systeem. Afkoppelen regenwater, ook van panden

- Aanbrengen nieuwe gebakken stenen in alle straten

- Hergebruik bestaande gebakken klinkers in voetpaden

- Herinrichting van een parkeerterrein tussen de winkels

- Verleggen, herleggen en nieuw aanleggen van vele kabels en leidingen (gas water, elektra)

- Aanleggen van groen: bomen, hagen en gazons

- Aanbrengen perrons voor rolstoelvriendelijk gebruik van bushaltes

- Strubenweg / Kerkhoflaan vergelijkbaar ingericht als de Hoofdweg, wat zorgt voor eenduidigheid

Ondergrondse infrastructuur om een beuk te beschermen

- Wandelpromenade aangelegd voor de winkels in overleg met de winkeliers

*Shared space, wat houdt het in?

 “In de benadering van Shared Space vormt de openbare ruimte het hart van de samenleving; een gebied om in te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen of te ontspannen. De inrichting van de openbare ruimte moet daarom recht doen aan de verschillende functies en betekenissen die deze ruimte voor mensen vervult. Het streven bij de inrichting van de openbare ruimte is om hierbij te komen tot een goede balans tussen verkeer, verblijf en alle andere ruimtelijke functies. De aanpak stimuleert de eigen verantwoordelijkheid en normaal, sociaal gedrag bij mensen in het verkeer door scheidingen tussen weggebruikers en verkeerslichten en verkeersborden weg te nemen.”

Bron: www.kenniscentrumsharedspace.nl