Herinnering: ontwerpbestemmingsplan Supermarkt Ter Borch nog t/m 3 augustus ter inzage


Tot en met vrijdag 3 augustus liggen het ontwerpbestemmingsplan en andere ontwerpbesluiten voor de bouw van de supermarkt in de wijk Ter Borch in Eelderwolde ter inzage. Dat is ook de termijn waarbinnen eventuele zienswijzen nog kunnen worden ingediend.

Inzien van de stukken

U kunt de stukken tijdens onze openingstijden komen inzien in het gemeentehuis. Na het maken van een telefonische afspraak (via 0592 - 266 662) is een bezoek buiten openingstijden ook mogelijk. Daarnaast kunt u de documenten bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u een zienswijze indienen?

Dan kunt u dat per brief doen. U kunt deze richten aan: gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA Vries. Na het maken van een telefonische afspraak is het ook mogelijk om uw zienswijze mondeling in te dienen.

Informatie

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592 - 266 662. De officiële bekendmaking van de ter inzagelegging vindt u op de landelijke website www.officiëlebekendmakingen.nl.