Grote belangstelling voor plannen Vries Zuid

In Café Onder de Linden vond woensdag 26 februari een inloopavond plaats over de komende dorpsuitbreiding in Vries Zuid. Tijdens deze avond werden de plannen voor de nieuwe woonwijk gepresenteerd zoals deze ter besluitvorming worden aangeboden aan college van B&W en gemeenteraad. De belangstelling was groot.

Aan de plannen ging een intensief participatieproces vooraf. In september 2019 vond in Café Onder de Linden de eerste ontwerpsessie plaats voor omwonenden en toekomstige bewoners van de wijk. In vier ontwerpsessies werd stapsgewijs toegewerkt naar een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en werden een aantal bestemmingsplanregels geformuleerd. Tijdens de inloopavond konden deelnemers en andere geïnteresseerden het eindresultaat bekijken. Ook gaf Mathijs Dijkstra van LAOS Landschapsarchitecten een terugkoppeling wat er sinds de laatste ontwerpsessie nog is veranderd aan het plan.

Het ontwerp voor de nieuwe woonwijk in Vries Zuid

Raadstafel Vries Zuid
De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de plannen. De planning is om de stukken tijdens de vergadering van 21 april te behandelen in de gemeenteraad. Voorafgaand aan de besluitvorming is een raadstafel gepland op dinsdag 10 maart. De raadstafel is een nieuw instrument van de gemeenteraad ter voorbereiding op de besluitvorming. Tijdens de raadstafel gaan deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij het ontwerpproces hebben ervaren.

De aanwezige raadsleden horen graag van zoveel mogelijk deelnemers aan het ontwerpproces hun mening. U bent dus van harte welkom, aanmelden kan via griffie@tynaarlo.nl. De bijbehorende stukken kunt u downloaden op de website van de gemeenteraad raad.tynaarlo.nl