Gewijzigde openingstijden en afvalinzameling rond de Paasdagen