Gevraagd: voorzitter voor de Adviesraad Platteland en Kleine Kernen

Het college van B&W van de gemeente Tynaarlo zoekt een voorzitter voor de Adviesraad Platteland en Kleine Kernen. De zittingstermijn van de huidige voorzitter loopt ten einde.

De adviesraad adviseert het college bij het ontwikkelen van beleid aangaande de kleine kernen en hun omgeving. De raad bestaat uit elf leden. Zij vormen een afspiegeling van de inwoners in onze gemeente. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 125,00. Met de secretaris en de ondersteuningsambtenaar bereidt de voorzitter de vergaderingen voor.

Wat vraagt het college van de voorzitter?
- Aantoonbare betrokkenheid bij beleidsontwikkelingen in het ruimtelijk domein;
- Ervaring in het inhoudelijk en technisch voorzitten van vergaderingen;
- Adviesvaardigheid en bestuurlijke en/of politieke ervaring;
- De voorzitter is inwoner van de gemeente, maar geen lid van de gemeenteraad.

Bent u geïnteresseerd? Stuurt u dan een brief met uw motivatie en CV uiterlijk 28 november 2021 naar de gemeente Tynaarlo, ter attentie van mevrouw R.J. Beugelink, coördinator Kleine Kernen, e-mail: info@tynaarlo.nl , tel: 0592-266 942.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R.J. Beugelink (0592-266 942) of met de huidige voorzitter van de adviesraad, de heer P.J. van Zanten (06 – 54224315).

Een door het college van B&W ingestelde initiatiefgroep zorgt voor de selectie van de voorzitter van de adviesraad. De initiatiefgroep doet vervolgens een voorstel aan het college van B&W voor de benoeming van de nieuwe voorzitter.