Afwijkende openingstijden

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten. Jeugdhulp is vrijdag 27 mei voor spoedvragen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur. De milieustraat is dan geopend. Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

Gedenkplek voor vinders meisje van Yde

Precies 125 jaar nadat Hendrik Barkhof en Willem Emmens het veenlijk vonden dat later bekend werd als ‘het meisje van Yde’ werd op donderdag 12 mei op begraafplaats De Eswal in Vries een gedenkplek voor de beide vinders onthuld.

Het monument is gemaakt door kunstenaar en restaurateur Arie Fonk en werd onthuld door de kleindochter van Hendrik Barkhof en de achterkleinzoon van Willem Emmens, in het bijzijn van enkele familieleden. De gedenkplek is voor publiek toegankelijk en is vlakbij de ingang van de begraafplaats te vinden.

De gemeente, het Drents museum en Stichting Kop van Drenthe werken samen om het verhaal van het meisje van Yde breed onder de aandacht te brengen. Het monument wordt nog voorzien van een QR-code met informatie waarbij het verband wordt gelegd met het veenlijk in het Drents museum en de vindplek in Yde met het kunstwerk ‘Gebroken cirkel’.

Hendrik Barkhof en Willem Emmens lagen beiden begraven op De Eswal. Nadat de rechthebbenden afstand hadden gedaan van de graven en breder bekend werd dat de graven geruimd zouden worden, kwam uit de samenleving het geluid op dat er niet zomaar voorbij moest worden gegaan aan het historische belang van de vondst. Arie Fonk deed toen het aanbod de grafsteen van Willem Emmens te restaureren, mede vanwege zijn persoonlijke band met de familie. Hierop is de gemeente in gesprek gegaan met de nazaten van de beide families en de kunstenaar, met als resultaat de gedenkplek.