Financiële meevaller voor huurders sportaccommodaties


Sportverenigingen en andere huurders van sportaccommodaties kunnen het komende jaar rekenen op een financiële meevaller. In de huurtarieven wordt per 1 januari 2019 geen BTW meer doorberekend. B&W hebben dinsdag 19 maart de huurtarieven voor sportaccommodaties vastgesteld voor het seizoen 2019-2020.

Als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen zijn sportaccommodaties vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van BTW. Gemeenten brengen daarom de huurtarieven voor sportaccommodaties exclusief BTW in rekening. Zij worden door het Rijk gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten.

Tarieven sportseizoen 2019-2020
Tegenover de BTW aanpassingen staat een prijsstijging van 1,5% in het sportjaar 2019-2020. Deze stijging wordt jaarlijks doorgevoerd op basis van berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwe tarieven gaan per 1 juli 2019 in. Voor de voetbalvelden geldt 1 oktober als ingangsdatum, omdat dit in de geldende huurovereenkomsten is vastgelegd.

Vragen
Voor vragen over het huren van gemeentelijke sportaccommodaties kunt u terecht bij de afdeling Ruimte en Ontwikkeling, team sportverhuur via 0592 - 266 662 of per e-mail sportverhuur@tvnaarlo.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met dhr. A.J. Mulder, team Mens en Maatschappij (0592 - 266 861) of per mail a.mulder@tvnaarlo.nl.

Download: overzicht tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2019-2020 (PDF, 62.44 KB)