Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte op de Hoofdweg in Eelde

Het college van B&W heeft besloten de Hoofdweg in Eelde ingrijpend aan te pakken. Na verschillende overlegmomenten met direct omwonenden en de gemeenteraad, heeft het college dinsdag 7 juli een ontwerp op hoofdpunten vastgesteld.

“De Hoofdweg is en blijft een 50 km/u weg, maar fietsers en voetgangers krijgen meer veilige ruimte”, vertelt wethouder Hanneke Wiersema (Verkeer) over de plannen. “Zo wordt er een verhoogd fietspad aangelegd. Ook komen er op enkele plekken verhoogde oversteekplaatsen, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken. En door de rijbaan optisch te versmallen, zal te hard rijden voor automobilisten ontmoedigd worden. Andere verkeersdeelnemers en aanwonenden voelen zich daardoor veiliger.”

Een gemis langs de huidige Hoofdweg is het gebrek aan parkeerruimte. De gemeente onderzoekt nog of er op enkele plekken aan de Hoofdweg en in zijstraten ervan extra parkeerplekken gecreëerd kunnen worden.

Tot slot wordt in overleg met het OV-Bureau Groningen Drenthe in het ontwerp rekening gehouden met bushaltes langs de weg, zodat in de toekomst een bus over de Hoofdweg kan rijden. Er wordt nog door het OV-bureau onderzocht of ook het Martini Ziekenhuis meegenomen kan worden in deze route.

Bomen langs de Hoofdweg

“Om te zorgen dat alle verkeersdeelnemers veilig over de Hoofdweg kunnen rijden, fietsen of wandelen, is het noodzakelijk om zes eiken langs de Hoofdweg te kappen”, zegt wethouder Wiersema. “De weg is door deze eiken te smal om allemaal veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.”

Wanneer de gemeente bomen kapt, is ze echter verplicht op een andere plek bomen te herplanten. Bovendien wil het college graag het groene karakter van het lint in ere houden. Wethouder Wiersema: “Dat herplanten willen we doen langs de Burgemeester Legroweg en in overleg met aanwonenden van de Hoofdweg in de eigen voortuin, om zo het groene karakter van de weg niet alleen in stand te houden, maar het zelfs extra te benadrukken.”

Vervolg: in gesprek met aanwonenden

Na het zomerreces worden de plannen voor de Hoofdweg met de gemeenteraad besproken. Daarna organiseert de gemeente, mits de coronamaatregelen het toelaten, een informatieavond met de direct aanwonenden over het ontwerp. Daarin wordt het ontwerp opnieuw gepresenteerd en gaat de gemeente met inwoners in gesprek over maatwerk voor hun eigen erf en de eventuele particuliere herplant per tuin. Een eventueel gewijzigd ontwerp zal het college daarna opnieuw vaststellen.

De gemeente hoopt het project nog voor het einde van dit jaar aan te besteden. Op deze pagina vindt u alle informatie over de werkzaamheden aan de Hoofdweg.