Explosieven uit WO-II gevonden in ondergrond toekomstig zonnepark GAE


In voorbereiding op de bouw van het zonnepark op Groningen Airport Eelde is bodemonderzoek gedaan naar achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Hierbij zijn twee vliegtuigbommen van 250 kilo van Duitse makelij gevonden. Daarnaast is er een kleine hoeveelheid munitie aangetroffen.

Wat gebeurt er mee?

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een deel van de munitie reeds ter plekke vernietigd. De twee vliegtuigbommen worden op woensdag 13 maart op het oefenterrein De Haar van defensie in Assen tot ontploffing gebracht. De bommen leveren geen direct gevaar of risico op. Ook het vliegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.