Enquête fietspaden-, wegen- en knelpuntenplan


In welke fietspaden en wegen kan de gemeente Tynaarlo de komende jaren het beste investeren? Waar liggen op kruispunten nog verbeterpunten? Dat brengt de gemeente in kaart in het fietspaden-, wegen- en knelpuntenplan (FWK).

We willen onze inwoners ook betrekken bij het ontwikkelen van dit plan. Graag horen we van u wanneer wegen gevaarlijk, onoverzichtelijk of kapot zijn, oftewel: die een serieuze investering van de gemeente vragen en daarom een langere duur hebben. We bekijken de meldingen die worden ingezonden en beoordelen dan of ze aan het knelpuntenplan worden toegevoegd. Vervolgens wordt later dit voorjaar het fietspaden-, wegen- en knelpuntenplan gepresenteerd.

Hoe doe ik mee?

Via deze link vindt u een korte enquête met drie vragen. Meedoen kan van 17 april t/m 1 mei.

Spelregels

Er gelden voor uw inzending wel een paar spelregels: het gaat bij deze knelpunten uitdrukkelijk niet om ‘klein leed’ dat via een andere weg op te lossen is, bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of een lantaarnpaal die niet meer brandt. Als u daar in uw straat last van heeft, kunt u daar via een MOR-melding op de website van de gemeente melding van maken. De gemeente gaat daar dan mee aan de slag.

Samen gaan we voor een verkeersveilig en bereikbaar Tynaarlo. Hartelijk dank alvast voor het meedenken!