Digitale informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte Tynaarlo - 17 januari - Duurzaam wonen

Hoe gaan de dorpen en wijken van de gemeente Tynaarlo energiezuinig worden en waar mogelijk van het aardgas af? En wanneer? Wat zijn mogelijke vervangers voor aardgas? Hoe gaat de gemeente om met deze zogeheten 'energietransitie'? Dit zijn centrale vragen die de gemeente beantwoordt in de zogeheten Transitievisie Warmte.

De gemeente Tynaarlo heeft onlangs de concept-Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Daarmee gaat de gemeente inwoners, bedrijven en organisaties informeren over kansen voor verduurzaming. Voordat de gemeenteraad de definitieve Transitievisie Warmte gaat vaststellen, ligt het concept tot en met 21 januari 2022 ter inzage in het gemeentehuis. Op maandag 17 januari 19.30 uur is er een digitale informatiebijeenkomst over de Transitievisie Warmte voor inwoners, organisaties en bedrijven.

Programma van de avond:

19.30 uur Welkom
19.40 uur Deel 1 Uitleg visie + feedback
20.10 uur Pauze
20.20 uur Deel 2 Inspiratiesessies

 • Buurtinitiatieven aan het woord; wat gebeurt er in mijn buurt?
  Buurtteam De Fledders (Vries), Buurtteam Energie Zuidlaren, Duurzaam Taarlo en Drentse Aa vertellen meer
   
 • Drents Energieloket aan het woord
  Informatie over het loket, adviesgesprekken en mogelijke subsidies.
   
 • Inspirerende voorbeelden
  Inwoners van de gemeente op weg naar meer aardgasvrij wonen.

21.05 uur Terugkoppeling plenair en afsluiting

Het eerste deel van de bijeenkomst is gericht op de inhoud van de visie. De aanwezigen krijgen ook de mogelijkheid hier feedback op te geven. Tijdens het tweede gedeelte van de avond zijn er enkele inspiratiesessies. Energieke inwoners, duurzame inwonersinitiatieven en het Drents Energieloket leveren een bijdrage aan deze avond.

Wie belangstelling heeft de informatiebijeenkomst bij te wonen, kan zich aanmelden via duurzaam@tynaarlo.nl. Na aanmelding wordt een link toegestuurd voor deelname aan de bijeenkomst. Wilt u meer weten? De concept Transitievisie Warmte kunt u digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl  en op de website van de gemeente via www.tynaarlo.nl/duurzaamheid/warmtetransitie.