De levering van stroom komt in de knel. Ook in Drenthe

Vandaag hebben we als gemeente van TenneT en Enexis vernomen dat de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet van Drenthe bijna is bereikt. Dit betekent helaas dat er voor grootverbruikers voor zowel opwek als voor afname van stroom in de hele provincie, dus ook in de gemeente Tynaarlo, door de netbeheerders voorlopig geen transportcapaciteit kan worden uitgegeven.  

Als gevolg van de snelle electrificatie is er veel meer vraag naar electriciteit dan er beschikbaar is. De grenzen van het hoogspanningsnet van TenneT zijn daardoor bijna bereikt.  Dit betekent dat bedrijven die willen uitbreiden of zich willen vestigen in onze gemeente, voorlopig geen stroom kunnen afnemen. Dit geldt voor grootverbruikers (een aansluiting groter dan 3x80 Ampère), zoals zonneparken die stroom opwekken en willen terugleveren aan het stroomnet en voor bedrijven en ondernemers die een grootververbruikaansluiting willen voor het afnemen van elektriciteit. Het geldt niet voor kleinverbruikers en particulieren (tot en met 3 x 80 Ampère) . Deze ontwikkeling heeft dus mogelijk gevolgen voor onze plannen op het gebied van duurzaamheid en voor bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen of willen uitbreiden. 

Wethouder Jelbrich Peters: “we zien het als positief dat er hard gewerkt wordt aan de energietransitie. Maar we vinden het natuurlijk erg vervelend dat sommige bedrijven en ondernemers in onze gemeente hun plannen nu moeten aanpassen omdat het onzeker is of en wanneer ze transportcapaciteit kunnen krijgen.”

We werken in de regio samen aan de RES-opgave om onze ambitie voor hernieuwbare energie te realiseren. De focus ligt vooral op zonne-energie. De gemeentelijke concept-omgevingsvisie die in voorbereiding is, geeft houvast over hoe en waar die hernieuwbare energie een plek kan krijgen.

Uiteraard blijven we als gemeente met TenneT en Enexis in gesprek om de mogelijkheden hiervan te verkennen. TenneT gaat in samenwerking met Enexis Netbeheer onderzoeken of het mogelijk is om het net in Drenthe te ontlasten op momenten dat de vraag naar netcapaciteit groter is dan de beschikbare capaciteit. In een landelijke marktconsultatie wordt onderzocht welke klanten tegen een vergoeding het net willen ontlasten met dit zogeheten congestiemanagement. Enexis roept bedrijven op om zich via hun website aan te melden als zij flexibel vermogen willen inzetten om de schaarse ruimte op het elektriciteitsnet voor nieuwe en bestaande partijen te vergroten.

Kijk voor meer informatie op tennet.eu/nl/nieuws