College van B&W wil TuVo Eelde continueren


Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of ze openstaan voor verlenging van de tussenvoorziening (TuVo) in Eelde. B&W hebben daar deze week een principebesluit over genomen, in afwachting van de officiële aanvraag van de minister: het college wil meewerken aan de gevraagde verlenging van een half jaar met een mogelijke uitloop naar twee jaar.

Nieuwe buren

De opvang voor statushouders en kansrijke asielzoekers is sinds 2016 in de voormalige vliegschool DFA gevestigd. Wethouder nieuwkomers Pepijn Vemer vertelt dat het begon als een lokaal experiment van samenwerkende gemeenten en dat het ministerie van V&J de proef twee jaar geleden heeft overgenomen. “De insteek bleef echter onveranderd. De bewoners blijven in Nederland, worden onze nieuwe buren. Daarom worden zij heel intensief begeleid, met als doel een zo succesvol mogelijke integratie in onze samenleving.” Die begeleiding is in handen van stichting Inlia. Lokale vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en ondernemers zijn nauw betrokken.

B&W staan achter unieke opzet

Het college van B&W staat na vier jaar nog altijd achter de unieke opzet van de TuVo. Vemer: “Ten eerste is deze manier van werken in onze ogen de oplossing voor het gebrek aan doorstroming in de grote AZC’s, ten tweede worden de bewoners ontvangen en begeleid als nieuwe Nederlanders en ten derde is de tussenvoorziening kleinschalig en daardoor behapbaar voor het dorp.” Bovendien is de opvang de afgelopen vier jaar rustig en goed verlopen volgens de wethouder. “Er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest. Verder zijn er veel vrijwilligers en ook ondernemers betrokken bij de activiteiten en hebben wij de indruk dat men overwegend positief is over de opvang. Voor ons als college is er daarom geen reden om niet te willen verlengen.”

B&W vraagt inwoners om reactie

“Dat we open staan voor de voortzetting van de tussenvoorziening staat vast. Maar voordat er een officiële aanvraag van de minister ligt en wij een definitief besluit kunnen nemen, willen we van inwoners weten of ze nog vragen, zorgen, tips of ideeën hebben”, aldus wethouder Vemer. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de toezegging die ze vier jaar geleden deed. Namelijk dat omwonenden geraadpleegd zouden worden wanneer B&W een besluit nemen over verdere verlenging. Het gaat eerst om een half jaar omdat de gegevens van de evaluatie nog niet beschikbaar zijn. Als blijkt dat deze positief zijn behoort verlenging met 2 jaar tot de mogelijkheden. De reacties die binnenkomen betrekt het college in haar besluitvorming en worden gebruikt om de TuVo waar mogelijk nog beter te laten functioneren. Voor zowel de bewoners als voor de inwoners van EeldePaterswolde.

Schriftelijk reageren

Vanwege de corona-maatregelen is het niet mogelijk om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Daarom kunnen belanghebbenden en belangstellenden schriftelijk reageren. Dat kan t/m zondag 31 mei per e-mail via info@tynaarlo.nl of per brief gericht aan: Gemeente Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA Vries. Met als onderwerp, of onder vermelding van: ‘Reactie op verlenging tussenvoorziening Eelde’. De ingekomen brieven en

e-mails worden door de gemeente van een reactie voorzien en geanonimiseerd gepubliceerd na definitieve besluitvorming door het college van B&W.