B&W vragen gemeenteraad om besluit supermarkt Ter Borch

Zienswijzen en second opinion leiden niet tot nieuwe inzichten.

B&W van Tynaarlo vragen de gemeenteraad om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vast te stellen voor de supermarkt in Ter Borch in Eelderwolde. Ook wil het college, bij een positief besluit van de raad, extra verkeersmaatregelen nemen op de Borchsingel. De verwachting is dat het voorstel op dinsdag 9 april wordt besproken in de gemeenteraad, vanwege de meivakantie volgt dan op 7 mei een besluit.

Planvorming is uitvoerig getoetst

De plannen voor de supermarkt zijn uitvoerig getoetst door B&W. Nadat de gemeenteraad voor de komst van een supermarkt stemde, gaf zij het college de opdracht om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de bouw van de supermarkt op te stellen. Iedereen had vervolgens tot augustus 2018 de tijd om zienswijzen voor of tegen de plannen in te dienen.

Goede ruimtelijke ordening, raad is nu aan zet

B&W hebben de zienswijzen bestudeerd en een second opinion opgevraagd van een onafhankelijk verkeersadviesbureau en advies van Veilig Verkeer Nederland. Hierbij is gekeken naar de verkeersveiligheid in relatie tot de komst van een supermarkt op deze locatie. “Dit alles heeft niet geleid tot nieuwe inzichten die aanleiding geven tot heroverweging van genomen besluiten”, zegt wethouder René Kraaijenbrink. “Vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening zien wij als college geen aanleiding om negatief te adviseren over de komst van de supermarkt. Alle belangen zijn gehoord en zorgvuldig afgewogen. Nu is de gemeenteraad aan zet.”

Nooit eerder zoveel positieve zienswijzen

In totaal werden ruim honderd zienswijzen ingediend over de supermarktplannen. Opvallend is dat de gemeente nooit eerder zoveel zienswijzen vóór een initiatief ontving. Ook het Distributieplanologisch onderzoek (DPO) bevestigt de behoefte aan een supermarkt in Ter Borch. Het Bureau Stedelijke Planning verwacht verder dat er voldoende ruimte overblijft voor andere supermarkten in de plaatsen rondom Ter Borch.

Extra verkeersmaatregelen

Kraaijenbrink constateert wel dat inwoners zorgen hebben over de verkeersveiligheid. Hoewel de Borchsingel de verkeersdruk aankan, heeft het college toch besloten om extra maatregelen te nemen. Zij vraagt de raad hiervoor 580.000 euro beschikbaar te stellen.

“We willen dat inwoners van Ter Borch veilig naar school blijven gaan. En straks plezierig hun boodschappen kunnen doen. Met de maatregelen willen we langzaam verkeer bij de basisscholen extra stimuleren. En autoverkeer tussen de parkeerterreinen van de supermarkt en basisscholen wordt onmogelijk gemaakt. Ook verbreden we het fiets- en voetpad bij de supermarkt en worden de uitritten aan de Woltsingel en het Zweerdeneiland aangepakt”, aldus Kraaijenbrink.