B&W presenteren begroting 2020


De gemeente Tynaarlo verwacht in 2020 een begrotingstekort van 400.000 euro. Dat staat in de begroting die B&W hebben gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad behandelt de begroting tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 november.

Ruimte om te investeren en de belastingdruk blijft laag
“Onze financiële positie voor de komende jaren is op zich goed”, zegt wethouder Hans de Graaf. “We hebben ons huishoudboekje op orde en hoeven geen maatregelen te nemen die onze inwoners pijn doen in de portemonnee. Ondanks een tekort in de jeugdzorg van 2 miljoen euro stijgen de gemeentelijke lasten slechts met twee procent. Daarmee blijft de belastingdruk in Tynaarlo één van de laagste in Drenthe. Ook reserveren we alvast middelen voor de centrumplannen Zuidlaren.”

Bouwen aan een duurzaam Tynaarlo
Verder zien B&W ruimte om te investeren in 2020. Het fietspad van de Hunebedstraat in Tynaarlo wordt aangepakt. En ook de Hoofdweg in Eelde gaat op de schop, inclusief de riolering. Ook heeft het college geld gereserveerd voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting. Het college heeft verder 3 miljoen euro gereserveerd voor de nieuwbouw van de brandweerkazernes in Eelde, Vries en Zuidlaren. “De nieuwe kazernes worden energieneutraal, waardoor fors wordt bespaard op de energielasten”, blikt De Graaf vooruit.

Sociaal domein: betaalbare zorg en ondersteuning
Net als veel gemeenten in Nederland zien ook B&W van Tynaarlo de tekorten in het sociaal domein toenemen. In 2020 ontwikkelt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties een nieuwe visie op het sociaal domein. De Graaf: “We kijken kritisch naar onze manier van werken en de manier waarop we de zorg hebben georganiseerd. We vinden het belangrijk om de samenleving daarbij te betrekken, zodat we tot oplossingen komen die ervoor zorgen dat de zorg ook op lange termijn betaalbaar blijft. Het streven is om in 2021 de uitgaven weer in lijn te hebben met middelen die we krijgen van het Rijk.”

Goed anticiperen op onzekerheden
Hoewel Tynaarlo kan leunen op een gezonde financiële positie, ziet De Graaf een aantal onzekerheden op de gemeente afkomen. De inkomsten van de Rijksoverheid laten zich moeilijk voorspellen. Bovendien werkt de gemeente aan een aantal grote projecten waarvan de financiële gevolgen nog niet helemaal helder zijn en die risico’s met zich meebrengen, zoals de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Ook de plannen voor de nieuwbouw van onderwijs en sport aan de Wenakkers worden herzien door het vertrek van het Harens Lyceum. “Daar moeten we goed op anticiperen. Dat vraagt om een behouden koers en weloverwogen keuzes. We kunnen ons geld immers maar één keer uitgeven.”

Infographic: begroting in één oogopslag
Meer weten? Download hieronder de infographic: de begroting in één oogopslag. Ook de volledige programmabegroting is hieronder te vinden.