B&W kiezen voor spoedige ontwikkeling PBH


B&W van Tynaarlo zijn niet van plan om de plaatselijke Albert Heijn in Zuidlaren een huurcontract aan te bieden voor een tijdelijke supermarkt aan de voorkant van het terrein van de Prins Bernardhoeve. Reden hiervan is dat een tijdelijke winkel een spoedige definitieve invulling van het terrein in de weg zou kunnen staan.

B&W hebben in 2015 een omgevingsvergunning verleend voor een tijdelijke AH voor de duur van vier jaar. Inmiddels zijn we echter drie jaar verder en is de situatie ingrijpend veranderd. Zo is de ontwikkeling van het gebied door de vorige eigenaar, waar de tijdelijke Albert Heijn in paste, niet van de grond gekomen.
 
Inmiddels is de gemeente eigenaar, hebben nog twee supermarkten belangstelling om zich op het terrein te vestigen en is de invulling van het gebied cruciaal geworden voor de ontwikkeling van het hele dorpscentrum.  
 
Het doel van het college is om samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties in goed overleg tot een breed gedragen, gezamenlijke ontwikkeling te komen.
 
B&W hebben Albert Heijn inmiddels in een gesprek van hun voornemen op de hoogte gebracht.