B&W: “Iedereen moet volwaardig kunnen meedoen”


Burgemeester en wethouders van Tynaarlo willen dat alle inwoners, dus ook mensen met een beperking, op alle gebieden volwaardig kunnen meedoen.

Dit uitgangspunt gaat zwaar meewegen bij de ontwikkeling van nieuw gemeentelijk beleid. Ook wordt bestaand beleid stap voor stap aangepast. Dit staat in de visienotitie ‘ Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ die B&W dinsdag 6 november hebben vastgesteld.

Niet ‘praten over’ maar ‘praten met’

B&W zijn in hun inclusie-ambitie mede geïnspireerd door het VN-Verdrag van 14 juli 2016 voor de rechten van mensen met een beperking.  “Mensen met een beperking lopen in onze  samenleving tegen allerlei belemmeringen aan”, vertelt wethouder sociaal domein Oetra Gopal. “Willen we daar echt iets aan doen, dan is het belangrijk dat we goed naar onze inwoners luisteren.”

B&W hebben daarom bij het opstellen van de inclusienotitie nauw samengewerkt met het VN-Panel en Visio de Brink. Gopal: “Als ervaringsdeskundigen weten zij hoe het is om met een verstandelijke of lichamelijke beperking in onze gemeente te leven. Het is van onschatbare waarde dat zij meedenken over hoe de toegankelijkheid in Tynaarlo verbeterd kan worden. Zo praten we niet over, maar juist mét de mensen waar we het voor doen.”

Hendrik Jan Menninga van het VN Panel: “Doordat we al in een vroeg stadium zijn betrokken en goed met elkaar in gesprek zijn geweest, staan de onderwerpen die wij belangrijk vinden nu op de agenda. Daar zijn we heel blij mee”

Gebouwen toegankelijker maken

Uiteraard kunnen niet alle belemmeringen tegelijk worden weggenomen. Daarom wordt er jaarlijks een ‘inclusie-agenda’ opgesteld met daarin de actiepunten voor het komende jaar. Die agenda heet ‘Stapje voor stapje’.  Een eerste actiepunt dat is uitgewerkt is het toegankelijker maken van gebouwen voor mensen met een beperking. Hiervoor is de notitie ‘Uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’ opgesteld. Ook deze notitie heeft het college afgelopen dinsdag vastgesteld.

Wie een gebouw met een publieksfunctie toegankelijker wil maken, kan wat burgemeester en wethouders van Tynaarlo betreft in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een restaurant, winkel, onderwijsgebouw, museum of pand van een vrijwilligersorganisatie. De subsidie bedraagt 50% van de totale kosten, met een maximum van € 3.000 per gebouw.

Gemeentelijke gebouwen aangepast

“Uiteraard pakken we als gemeente ook onze eigen gebouwen aan,” zegt wethouder vastgoed De Graaf. “Zo moeten nieuw te bouwen panden voor iedereen goed toegankelijk worden.” Uitgangspunt daarbij is het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’, dat hogere eisen stelt aan de toegankelijkheid dan de eisen in het Bouwbesluit, waaraan alle nieuwbouw moet voldoen.

Voor relatief eenvoudige, effectieve aanpassingen aan bestaande gemeentelijke gebouwen komt een apart budget. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een douchezitje en beugels in de douche van een sportaccommodatie. Of het wegwerken van niveauverschillen vóór de ingang van een accommodatie. Grotere veranderingen aan haar eigen gebouwen brengt de gemeente aan wanneer een pand al om andere redenen verbouwd wordt en bij groot onderhoud.

Beide notities worden in de gemeenteraadsvergadering van 27 november behandeld.