Burgemeester neemt petitie tegen forensisch beschermd wonen Zuidlaren in ontvangst

Op maandag 30 maart 2020 nam burgemeester Marcel Thijsen de petitie tegen forensisch beschermd wonen voor TBS’ers op het Lentisterrein in Zuidlaren digitaal in ontvangst. De petitie is door 2.203 mensen ondertekend.

De burgemeester vindt vooral de mogelijke extra uitbreiding met veertig plaatsen forensisch beschermd wonen die Forint aankondigde zorgelijk. Deze komt bovenop de negen plaatsen die al in het witte huis op het Lentisterrein gerealiseerd gaan worden.

Verdere uitbreiding en toekomst Dennenoord-terrein onderwerp van discussie

Thijsen staat niet achter de verdere uitbreiding met veertig plaatsen die Forint op dit moment onderzoekt. “De draagkracht en het draagvlak hiervoor in het dorp ontbreekt. De petitie spreekt wat dat betreft voor zich. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat verdere uitbreiding van forensische zorg de ontwikkelingsmogelijkheden van het Dennenoord-terrein in de toekomst ernstig beperkt.” De gemeente is hier inmiddels over in gesprek met Lentis.

Negen plaatsen in het witte huis kan de gemeente niet tegenhouden

De gemeente kan de komst van negen plaatsen in het witte huis niet tegenhouden. “Ten eerste omdat de forensische zorg in het bestemmingsplan past”, vertelt Thijsen. “En ten tweede omdat mijn inschatting is dat de openbare orde en veiligheid niet dusdanig onder druk komt te staan dat ik op die grond kan ingrijpen.”