Burgemeester neemt boek over perikelen rond een weg en een spoorlijn in ontvangst

Vorige week overhandigde mevrouw Noordhof (1933) uit Vries het boekwerk “Perikelen rond een weg en een spoorlijn in de gemeenten Vries en Zuidlaren in de tweede helft van de 19e eeuw” aan burgemeester Marcel Thijsen.

Zij doet al jarenlang onderzoek in het gemeentearchief van Tynaarlo en heeft daar regelmatig over gepubliceerd in uitgaven van de Historische Vereniging Vries. In haar meest recente werkstuk probeert zij de perikelen, die rond de totstandkoming van de weg en de spoorlijn geregeld in de gemeenteraadsverslagen van Vries en Zuidlaren ter sprake kwamen, tot een samenhangend geheel te maken. Ondanks haar respectabele leeftijd blijft zij bezig met archiefonderzoek: “Al zullen het wel minder omvangrijke projecten worden”.

Thijsen zet haar graag in het zonnetje: "Archiefonderzoek blijft vaak onderbelicht, terwijl het zeer waardevol is. Oude, soms vergeten archieven, worden hierdoor toegankelijk. Een mooi voorbeeld hiervan is het speciale archief van burgemeester De Milly van Zuidlaren. Hij is indertijd door de minister benoemd als toezichthouder op de onteigeningsprocedures van de spoorlijn Meppel-Groningen. De omvangrijke correspondentie die dat met zich mee heeft gebracht, is in een apart archiefje bewaard. Dat is nu voor het eerst ingezien en veel gegevens daaruit zijn in mevrouw Noordhof haar publicatie verwerkt.”