BPD Ontwikkeling BV zet ontwikkeling percelen Koops en Doedens in Eelde voort

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de voorzijde van het perceel van de voormalige garage Koops in het centrum van Eelde te verkopen aan BPD Ontwikkeling BV. Na het faillissement van projectontwikkelaar Vastgoud toonde het bedrijf direct interesse om de woningbouwplannen alsnog uit te voeren.

Wethouder René Kraaijenbrink vertelt dat het college met dit besluit uitvoering geeft aan de opdracht van de gemeenteraad: “De uitbreiding van de Jumbo op de achterzijde van de voormalige garage Koops in combinatie met woningbouw op de voorzijde van het perceel. Hiermee wordt ook de locatie Doedens ontwikkeld.” Het doel dat B&W met de ontwikkeling nastreeft blijft onveranderd: het terugdringen van vierkante meters detailhandel en voorzien in vraag naar appartementen in het centrum.

Aan de slag met zienswijzen en oorspronkelijke kaders

Het voorontwerp van de plannen heeft afgelopen voorjaar ter inzage gelegen. Daarop is een aantal zienswijzen ingediend, onder andere over de beeldkwaliteit en de ingang van de parkeerkelder. Kraaijenbrink: “Het is nu aan de nieuwe ontwikkelaar om te kijken hoe zij recht kunnen doen aan de ingediende zienswijzen en aan de met de klankbordgroep opgestelde stedenbouwkundige kaders. Ik kijk daar naar uit en heb er vertrouwen in dat we nu snel tot een goede invulling komen van deze locatie.”

Ideeën uit het dorp en petitie

Een aantal ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben samen hun ideeën voor het centrum op papier gezet. Recent startten zij een petitie met de oproep om deze te onderzoeken. Wethouder Kraaijenbrink is bereid om eens met de initiatiefnemers om tafel te gaan, maar wil beslist geen verwachtingen wekken. “Ik vind het namelijk ongepast om het in zo’n gesprek over ideeën voor de locaties Koops en Doedens te hebben, terwijl daar al een ruimtelijke procedure loopt.”

De wethouder is daarentegen wel benieuwd naar hun ideeën voor andere plekken in het centrum die nog op een nieuwe invulling wachten. “Men is enthousiast en ik begrijp de onderliggende belangen. Ook wij zouden graag zien dat de lege plekken in het centrum snel worden ontwikkeld. Maar de initiatiefnemers speculeren wel over de eigendommen van een ander. De vraag is of een en ander financieel en ruimtelijk haalbaar is.”