Bomen herplanten Groningerweg, Paterswolde/Eelderwolde

Vanaf 2015 is de gemeente bezig met de bomen langs de Groningerweg.

Het gaat om het traject vanaf de rotonde Meerweg tot en met de rotonde Ter Borch. In 2015 en in 2017 zijn een deel van de bomen gekapt. De kap was noodzakelijk vanwege de veiligheid en vitaliteit van de bomen.

De Groningerweg is een doorgaande weg met eiken. Onze visie is deze structuur te behouden en waar mogelijk te herstellen. Van de 180 bomen langs dit traject zijn er 80 gekapt. In 2016 zijn er 51 bomen herplant. Dit jaar gaan wij nog een aantal bomen herplanten om de structuur te herstellen.

Op de kaart (pdf) is te zien waar de bomen herplant worden. De groen gekleurde bomen zijn geplande bomen.

Eelderwolde (PDF, 1.39 MB)