Bewaar textiel voorlopig thuis

Onze kledinginzamelaar Sympany roept iedereen op om afgedankte kleding en ander textiel voorlopig even thuis te bewaren.

Door de coronacrisis is het bedrijf genoodzaakt om al het ingezamelde textiel op te slaan omdat er wereldwijd geen afzet is.
> Bewaar daarom uw afgedankte kleding voorlopig thuis
> Leg geen zakken naast een overvolle textielcontainer
> Gooi geen textiel bij het huishoudafval