Beperk de kans op een natuurbrand


Het is al een langere tijd droog in onze gemeente en dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. De brandweer is daarom extra alert op het ontstaan van brand in natuurgebieden. Ook in tijden van droogte blijven bezoekers uiteraard welkom om een bezoek te brengen aan de natuur. We vragen u wel om extra alert te zijn en verdachte zaken te melden.

Hoe beperkt u de kans op een natuurbrand?

Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor een beginnende brand. Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Smeulend zwerfafval en glas is regelmatig een oorzaak van natuurbrand.

Vermoedt u brandstichting?

Maak foto's of een filmpje van de situatie. Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat u dit door kunt geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.

Hoe bepaalt u uw locatie?

De 112-meldkamer maakt gebruik van sms-verificatie. Houd uw mobiele telefoon dus bij de hand. Oriënteer u in andere gevallen met behulp van de aanwezige aanduidingen van fietsrouteknooppunten of ANWB-paddenstoelen.

Wat moet u doen bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit, blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

Geef hulpdiensten de ruimte!

Parkeer nooit op bospaden en zorg voor een vrije doorgang.