Afvalinzameling rond de feestdagen


Gewijzigde inzameling restafval rond de feestdagen

Inzameling restafval van dinsdag 25 december wordt verschoven naar zaterdag 22 december.
Inzameling restafval van woensdag 26 december wordt verschoven naar zaterdag 29 december.
Dinsdag 1 januari geen huis-aan-huis inzameling: hiervoor is geen vervangende dag aangewezen.