Afdekplicht nu voor alle mestbassins


De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) voert komende maanden extra controles uit op de afdekplicht van mestbassins of mestsilo’s.

Dit kan onder anderen van belang zijn voor eigenaren van een mestbassin of mestsilo die gebouwd is vóór 1 juni 1987.  Sinds 1 januari dit jaar (2018) moeten die ook zijn voorzien van een afdekking. 
En die afdekking moet, net als het mestbassin, zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring. Daaruit moet blijken dat de afdekking is uitgevoerd overeenkomstig de BRL 2342. Dit op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Kiwa-gecertificeerde bedrijven mogen deze werkzaamheden uitvoeren.

De kwaliteitsverklaring moet worden opgestuurd naar de gemeente.