Aanvragen ontheffiing voor vreugdevuren en carbidschieten

Wie rond de jaarwisseling wil carbidschieten of een vreugdevuur wil stoken moet een ontheffing aanvragen.

Aanvragen moeten zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór maandag 3 december 2018, zijn ingediend bij de gemeente. Dit kost niets. Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De formulieren vind je hier. De formulieren moeten duidelijk en volledig worden ingevuld. Stuur even een plattegrond mee en vergeet niet het formulier te ondertekenen. Mail het ingevulde formulier naar info@tynaarlo.nl of stuur het op naar de gemeente Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA Vries.

Politie, brandweer en de gemeente zien toe op de naleving van de regelgeving. Vreugdevuren, waarvoor geen ontheffing is verleend worden opgeruimd. De kosten daarvan en de eventueel aangebrachte schade, brengt de gemeente bij de overtreders in rekening. Ook wordt een proces-verbaal opgemaakt.