Aankondiging vergadering Adviesraad Platteland en Kleine kernen


De volgende vergadering van de Adviesraad Platteland en Kleine Kernen vindt plaats op woensdag 13 juni 2018 in het gemeentehuis Vries. Aanvang 20.00 uur

Aan de orde komen de punten: 

  • Lange termijn Agenda Adviesraad
  • Jaarverslagen 2017

De Adviesraad Platteland en Kleine Kernen adviseert ons als gemeente gevraagd en ongevraagd over de kleine dorpen en hun omgeving. De adviesraad beschikt over brede kennis en ervaring op plattelandsgebied. Zoals dorpsbelangen, natuur en milieu, verkeer en vervoer, water, landbouw en recreatie. De leden wonen in de gemeente Tynaarlo en vormen samen een afspiegeling van de inwoners van de gemeente.

Wilt u meer informatie over de adviesraad? Of de verslagen inzien? Neem dan telefonisch contact op met de netwerker vitaal platteland Renate Beugelink via 0592 – 266 662.