Aanbieden huishoudelijk afval wordt goedkoper in Tynaarlo


Inwoners van de gemeente Tynaarlo die hun huishoudelijk afval goed scheiden, gaan beduidend minder afvalstoffenheffing betalen. Doel daarvan is de afvalverwerking duurzamer te maken. Dat is wat burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorstellen.

Wie zijn groente, fruit en tuinafval (GFT) gescheiden aanbiedt, hoeft daarvoor in het voorstel van B&W vanaf 1 januari (2019) niet meer 9 cent per kilo te betalen. De kosten van GFT inzameling zitten vanaf 1 januari in het bedrag van het vastrecht. De inzameling van oud papier blijft een taak voor kerken, scholen en verenigingen.

Wie goed scheidt, hoeft zijn grijze container met restafval minder vaak buiten te zetten. Ook dat is financieel voordelig, want het aanbieden van de grijze container gaat in het voorstel van B&W per keer € 3,- kosten.
De gemeenteraad heeft al besloten om ook plastic, metalen en drankenkartons (PMD) met minicontainers te gaan inzamelen (met een oranje deksel). De speciale zakken hiervoor gaan dus verdwijnen.

Doelen

B&W hopen dat met de nieuwe aanpak het percentage afvalscheiding van 68% naar 75% gaat en de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner per jaar van 121 kg naar gemiddeld
100 kg en liefst nog lager.

De lagere tarieven

Inwoners betalen dus alleen nog maar voor het grijze afval. Het voor de afvalinzameling kostendekkende tarief is € 110. In 2019 krijgen de inwoners daarop een korting van € 32, in 2020 van € 24, in 2021 van € 16 en in 2022 van € 8. In totaal is dat € 80 per huishouden.

Met deze kortingen willen B&W aan de inwoners € 1 miljoen teruggeven, nu dit bedrag niet langer nodig is om achter de hand te houden bij onverwachte tegenvallers in de afvalstoffenheffing.
B&W stellen de gemeenteraad de volgende tarieven voor:

  1. Verlaging van het vastrecht voor het ophalen van huisvuil per huishouden van € 88,00 naar € 78,00. Zonder de teruggave van de € 1 miljoen zou het tarief naar € 110,00 in plaats van € 78,00 moeten gaan.
  2. Verlaging van het tarief voor een inworp van restafval in een ondergrondse verzamelcontainer (30 liter) van € 0,69 naar € 0,54.
  3. Verlaging van het tarief voor restafval in een minicontainer (kliko) of (grote) rolcontainer van € 0,23 naar € 0,18 per kilo. (Daarnaast € 3 per keer de kliko aan de straat.)